Podmienky pre uzatvorenie leasingovej zmluvy

        Predaj vozidiel na splátky formou leasingu poskytujeme súkromným osobám, fyzickým osobám - podnikateľom a právnickým osobám (s.r.o. a iné), ktorí spĺňajú nasledovné podmienky:

Základné podmienky pre súkromné osoby:

        Zamestnaný klient:

 • vek klienta minimálne 18 rokov.
 • klient musí byť zamestnaný na dobu neurčitú s riadnou pracovnou zmluvou.
 • klient nesmie byť v skúšobnej ani výpovednej lehote.
 • v prípade, že zamestnávateľom klienta je subjekt s registráciou a sídlom mimo územia SR, je nutné k posúdeniu návrhu zmluvy predložiť výplatné pásky za posledné 3 mesiace (prípadne výpis z účtu), pracovné povolenie (resp. platné pracovné víza), ak je takýto doklad pre legálne zamestnanie v danej krajine potrebný a pracovnú zmluvu (Návrh bude schvaľovaný režimom „individuálne posúdenie“).
       Dôchodca:
 • starobný alebo výsluhový (vojaci, policajti, colníci atď.).

       Fyzická osoba - podnikateľ (živnostník):

 • ak klient uzatvára leasingovú zmluvu na rodné číslo a ako zamestnávateľa uvádza vlastnú živnosť.
 • minimálna doba živnosti (podnikania) 6 mesiacov.
 • vek klienta od 21 rokov.

Základné podmienky pre fyzické osoby - podnikateľov (živnostníkov):

 • ak klient uzatvára leasingovú zmluvu na IČO živnosti.
 • indentifikácia klienta zastupujúceho fyzickú osobu - podnikateľa (živnostníka) prostredníctvom občianského preukazu.
 • vek klienta zastupujúceho podnikateľský subjekt od 21 do 68 rokov (pri dosplácaní leasingu vek klienta nesmie presiahnúť 74 rokov).
 • podané aspoň jedno daňové priznanie, ak nie je, potom doba podnikania musí byť min. 3 mesiace + predložená strieborná Quatro alebo Triangel karta (v tomto prípade bude návrh schvaľovaný individuálnym posúdením).
 • minimálna doba podnikania fyzickej osoby - podnikateľa (živnostníka) 6 mesiacov.
 • v prípade doby podnikania od 6 do 12 mesiacov je minimálna akontácia 50% a maximálna prefinancovaná čiastka 10 000,00 €.

Základné podmienky pre právnické osoby (s.r.o. a iné):

 • spoločnosť musí mať podané aspoň jedno daňové priznanie.
 • posledné daňové priznanie s prezenčnou pečiatkou daňového úradu bude súčasťou zmluvy.
 • právnickú osobu môže zastupovať len osoba oprávnená konať v mene právnickej osoby
 • minimálna doba podnikania právnickej osoby je 6 mesiacov
 • v prípade doby podnikania od 6 do 12 mesiacov je minimálna akontácia 50% a maximálna prefinancovaná čiastka 6 600,00 €.

Minimálny podiel klienta na kúpnej cene (akontácia):

 • požičiavaná suma (cena vozidla mínus akontácia) musí byť minimálne 1 660,00 €
 • maximálna výška akontácie 70%.
 • minimálna výška akontácie podľa uvedenej tabuľky:
Bežné automobily
Terénne a vybrané osobné vozidlá *Kúpna cena vozidla nad 16 600,00 €
Nový klient
Existujúci klient
**
 10%0%
 45% 35%

* vozidlá kategórie M1 s objemom motora nad 2000 cm3 (benzín) alebo 2500 cm3 (diesel). Platí aj pre vozidlá N1 , ktoré sú priamo odvodené od osobných verzií. (napr. VW Touareg N1 a iné.).** existujúci klient - klient ktorý je držiteľom striebornej Quatro karty alebo Triangel karty.

Doba splácania leasingu:

 • splátky sú pravidelné, mesačné s nemennou úrokovou mierou po celú dobu trvania zmluvy.
 • minimálny a maximálny počet splátok podľa uvedenej tabuľky:
Typ vozidla a použitie
Minimálny počet splátok
Maximálny počet splátok
Bežné vozidlo, bežné použitie
 1872
Taxi, autopožičovňa, autoškola
 1836
Terénne a vybrané osobné vozidlá * 1848

* vozidlá kategórie M1 s objemom motora nad 2000 cm3 (benzín) alebo 2500 cm3 (diesel). Platí aj pre vozidlá N1 , ktoré sú priamo odvodené od osobných verzií. (napr. VW Touareg N1 a iné.).

Rizikové vozidlá - vozidlá ktoré nie je možné financovať formou leasingu:

 • vozidlá pri ktorých kúpna cena prevyšuje sumu 33 000,00 €.
 • vozidlá pri ktorých kúpna cena prevyšuje sumu 16 600,00 € a zároveň ide o vozidlo kategórie M1, N1 s objemom motora nad 2000 cm3 (benzín) alebo 2500 cm3 (diesel) a zároveň vek klienta je menší ako 30 rokov.
 • modely BMW radu 7.
 • modely Mercedes-Benz radu S.
 • modely Audi radu A8, S8, S6 a S4.
Chcete viac informácií o možnostach leasingu? Kontaktujte nás.

Kompletná starostlivosť o klienta

Kontrola vozidla

Každé vozidlo ktoré predávame, sme pred predajom kompletne skontrolovali a pripravili tak, aby Vám naďalej bezproblémovo slúžilo.

Financovanie vozidla

Ponúkame Vám výhodné financovanie vybraného vozidla a rýchle vybavenie administratívnych náležitostí. Po predložení všetkých potrebných dokladov do 1 hodiny od nás odchádzate vo svojom novom "miláčikovi".

Predanie vozidla

Ak sa rozhodnete pre platbu v hotovosti, každé naše vozidlo z aktuálnej ponuky je pre Vás pripravené k okamžitému odberu. Všetky administratívne náležitosti vybavíme za Vás.