Čo sú "Vozidlá na objednávku"

Čo nájdete v sekcii "Vozidlá na objednávku"?

        V sekcii "Vozidlá na objednávku" nájdete výber vozidiel ktoré Vám vieme dodať na objednávku. Takéto dodanie sa uskutočnuje na základe uzatvorenej zmluvy o dodaní vozidla štandardne do 14 pracovných dní od podpisu zmluvy. Uvedené ceny sú konečné vrátane ceny za dovoz, prihlásenie a potrebných administratívnych poplatkov. Vozidlo si od nás preberáte po absolvovaní kontorly originality a prihlásení vozidla do evidencie, teda so slovenským technickým preukazom a slovenskými evidenčnými číslami.

        Samozrejme ponúkame aj dodanie akéhokoľvek vozidla podľa vaších požiadaviek, teda aj vozidla ktoré nie je v ponuke "Vozidlá na objednávku". Jedinou podmienkou je v takomto prípade maximálny vek vozidla 5 rokov, teda rok výroby 2005 a novšie. Je možné aj dodanie predvádzacích vozidiel starých mesiac, dva mesiace s minimálnym počtom najazdených kilometrov a s platnou plnou zárukou priamo od výrobcu vozdila. Takéto dodanie vieme zabezpečiť do 30 pracovných dní.

Dodanie vozidla z ponuky "Vozidlá na objednávku" za uvedenú cenu zahŕňa:

  • nákup vozidla
  • prepravu vozidla z domovskej krajiny na Slovensko
  • prihlásenie vozidla do evidencie na Slovensku vrátane kontroly originality, STK a EK.
  • príprava vozidla na predanie (kompletné čistenie a leštenie)

 Podmienky pre dodanie vozidla z ponuky "Vozidlá na objednávku":

  • požadovaná výška zálohy za vozidlo je 50% z ceny pri nákupe v hotovosti, alebo v prípade nákupu takéhoto vozidla na leasing ako zálohu požadujeme sumu vo výške akontácie, maximálne však do výšky 50% ceny vozidla.
  • podpis zmluvy o dodaní motorového vozidla

       Pri každom vozidle ktoré má byť dodané na objednávku, nájdete odborný posudok o stave vozidla (vo formáte PDF) vykonaný nezávislou zahraničnou spoločnosťou, vrátane fotografickej dokumentácie poškodení vozidla (ak vozidlo nejaké poškodenia má). Za tento stav vozidla ručíme a v prípade, že vozidlo by nespĺňalo vopred zmluvne dohodnuté kvalitatívne požiadavky máte možnosť od zmluvy odstúpiť s okamžitým vrátením zálohy za vozidlo.

       Dodanie vozidla podľa vami stanovených kritérii zahŕňa rovnaké služby ako dodanie vozidla z ponuky "Vozidlá na objednávku" a podmienky takéhoto dodania sa taktiež zhodujú s podmienkami pre dodanie vozidla z ponuky "Vozidlá na objednávku". Spoločnosť TrendImpex Slovakia s.r.o. si však v odôvodnených prípadoch vyhradzuje právo zmeny podmienok dodania, hlavne výšky zálohy v závislosti na druhu požadovaného vozidla.

V prípade ďalších otázok, ktoré sa týkaju dodania vozidla alebo zmluvy, nás kontaktujte.

Kompletná starostlivosť o klienta

Kontrola vozidla

Každé vozidlo ktoré predávame, sme pred predajom kompletne skontrolovali a pripravili tak, aby Vám naďalej bezproblémovo slúžilo.

Financovanie vozidla

Ponúkame Vám výhodné financovanie vybraného vozidla a rýchle vybavenie administratívnych náležitostí. Po predložení všetkých potrebných dokladov do 1 hodiny od nás odchádzate vo svojom novom "miláčikovi".

Predanie vozidla

Ak sa rozhodnete pre platbu v hotovosti, každé naše vozidlo z aktuálnej ponuky je pre Vás pripravené k okamžitému odberu. Všetky administratívne náležitosti vybavíme za Vás.